Om Mohairgeita

Mohairgeita stammer fra en villgeitslekt som lever i fjellene i Tibet og Tyrkia. Man vet med sikkerhet at den har vært holdt som husdyr fra 4000-3000 år f..Kr.

Den fineste mohairen stammet fra Tyrkia. De nektet eksport av dyr, fordi de selv ville ha produksjonen av den utrolig vakre fiberen.

Dyrets opprinnnelige navn er angorageit, oppkalt etter Tyrkias hovedtad Ankara (i oldtiden Angora), men den har ingenting med angoraull å gjøre, som produseres av angorakanin.

I 1838 kom de første mohairdyra til Syd-Afrika fra Tyrkia, der ble den krysset med boergeita og resultat av denne oppkryssingen er at Syd-Afrika nå er den største mohairprodusenten i verden.

>> Informasjonshefte om Mohair  >>

 

Omtrent samtidig gjorde geitene sitt inntog i Frankrike, Australia, USA og New Zealand.

I midten av 80-årene kom dyra til Danmark, Holland og England. Til Sverige kom mohairgeiter i 1991, til Norge i 1992 og til Finland i 1993.