Registrering

På årsmøte 2013  vart det bestemt at  Ammegeitkontrollen (Animalia) tas i bruk som det nye registreringssystemet for Mohairgeit.
Styret anbefaler flest mogleg å ta i bruk dette systemet. Dette for å kunne ha god kontroll på avstamming og linjer som finnes. Det vil gå ei stund før man får eit fullstendigt register, så i ein overgangsfase er det veldig viktig å ta vare på gamle stamtavler på dyra.

Du kan lese om og event. melde deg inn ved å gå inn på http://www.animalia.no/Husdyrproduksjon/Ammegeitkontrollen/
Kari Idland Kalberg, tlf. 911 80 480  kari.kalberg@gmail.com har fortsatt ansvar for registrering av geiter i vårt eget system og stamtavler