Styret

2023

Leder:

Ledig

Nesteleder:

Ledig

Kasserer:

Erna Wensink, tlf. 483 60 828  ernawensink@gmail.com

Sekretær:

Oddrun Ø. Brandsæter, tlf. 930 93 771 oddrunbs@online.no

Hjemmesideansvarlig:

Margaret Andersen, tlf. 974 33 181 emgaret@gmail.com

Oddvar de Fine, tlf. 482 15 422.  oddvar.de.fine@haugnett.no

NSG-kontakt:

Jens F. Lund,  tlf. 0045 23457333      jensflund@hotmail.com

Mohairposten:

Alle i styret bidrar til utgivelse av Mohairposten

 

Valgkomite:

Kari kalberg, tlf. 911 80 480  kari.kalberg@gmail.com

Ingeborg Lura, tlf. 907 81 141 ingeborg.lura@lyse.net