Om Mohairlaget

Norsk Mohairlag ble dannet 29. juli 1992, 16 medlemmer slo seg sammen for å få til import av dyr.

Laget skal arbeide for et rasjonelt og lønnsomt Mohairgeitehold, stimulere til samarbeid i produksjon, avl, ide/produktutvikling og omsetning, arbeide for størst mulig bruk av NORSK MOHAIRPRODUKSJON I NORGE.

I dag har laget i overkant av 60 medlemmer, spredt over hele landet. Norsk Mohairlag har sin egen logo og eget varemerke.

Medlemskap i Norsk Mohairlag
Alle som har mohairgeiter eller er interessert i mohairproduksjon kan bli medlem i Norsk Mohairlag-
Å være medlem i Norsk Mohairlag innebærer at du er med på å utvikle mohairproduksjonen i Norge.
Som medlem mottar du mohairposten 2 ganger i året og ellers annen informasjon som blir sendt medlemmene enten som e-post,
du har stemmerett på årsmøtet og kan ellers delta i arrangement  iverksatt av Norsk Mohairlag.

Norsk Mohairlag har inngått samarbeidsavtale med NSG og kan derved benytte seg av NSG`s kunnskaper og tilbud til sine medlemmer.

Kontingent:
Hovedmedlem:  kr.  500,-
Hovedmedlem som også er medlem i NSG:  kr. 300,-
Familiemedlem:   kr.  50,- (kun en pr hovedmedlem)

Støttemedlem: kr. 200.-

 

Hvordan bli medlem? 
Send e-post eller ring:
Erna Wensink,lf. 483 60 828  ernawensik@gmail.com eller noen av de andre i styret.