REFERAT FRÅ ÅRSMØTEHELGA PÅ LIEN 14-16 FERBRUAR 2014

bilde 1 Årets årsmøtehelg startet med en herlig frokost med hjemmelaget brød og godt tilbehør, ute snødde det, så egentlig hadde det vert fint med en innedag.

Men således var det ikke – kl. 10 skulle vi være i Hjartdal og få en innføring i gammel trykkekunst på skinn. Siden det var kommet en del nysnø, ble det litt sen avgang fra Lien. I Hjartdal ble vi møtt av Brit Merete Funner og hennes mor, og ble loset inn i Eldhuset på gården. Her driver de to sammen med Brit Meretes mann en liten skinnbedrift med navn:  FUNNERFELLEN.
Vel inne i Eldhuset ble vi traktert med kaffe og gode boller som de hadde rukket å lage før strømmen røk pga av mye snø på linjene. Etter hvert kom flere til – selv om ikke alle greide å komme frem før senere, siden det var så dårlige kjøreforhold.
bilde 2
Brit Merete og moren fortalte om gamle tradisjoner med trykking på fell,  og de viste hvordan man syr fellene sammen slik at de blir fine og tette. På veggen og rundt om i Eldhuset var det flere eksempel på deres håndverk, med nydelige trykk på svære feller, på sitteunderlag og mye annet. Et av trykkene de bruker, er et solsymbol som de med sikkerhet vet kommer fra Hjartdal. Andre symbol fra gammel tid kunne være å holde bortre onde onder, eller det kunne være å bringe lykke til den nyfødte.
Vi følte vi satt igjen med så mye av ideer, og fikk noen nyttige tips om forskjellig. Undertegnede regner med å oppsøke de i den gamle låven på Dyrskuen i høst og få noen  prøvepakker til å trykke på.
Etter dette fine møtet var det å karre seg opp til Lien igjen til lunch – men det var sannelig ikke lett når det er + grader og vi starter under bakken med 400 moh – og ender opp på Lien gård med 700 moh. Veldig glatt.

bilde 3Lunchen var helt lekker som vanlig, og etter lunch kunne vi starte møtet:
Registrering av geiter og utskrift stamtavler er nå overtatt av styret i Mohairlaget, og som en liten takk fikk Else Engen pakke med garn fra Telespinn (Anga leverer). Det er allikevel et sterkt ønske at så mange som mulig melder seg inn i Animalia, vi vil på den måten også vise at vi vil være seriøse overfor myndigheter og NSG. Men, for de som har et par geiter er det helt klart ikke veldig viktig å gå inn på den løsningen, det koster tross alt en del. Selv om det er driften av Animalia vi betaler, vil det nok føles dyrt for mange. Men det vil også bli noe å betale når medlemmene  bestiller stamtavle fra Mohairlaget, dette er også en jobb å holde styr på. Mesteparten av dette vil gå inn i laget sin kasse som en liten inntekt.

Oddvar informerte og viste på pc’en hvordan geiteregistreringen fungerer i Animalia, her har vi mye å registrere for vår egen interesse. Vi får en god oversikt over egne dyr, evt. innavl og slektskap, ullmengder, vekt og mye ant. Det vil komme et nytt og enklere system nå i februar, da vil det bli enklere å logge seg inn og vi vil kunne bruke iphone. Hvordan komme i gang? Her sendes bruksinformasjon pr. mail fra Animalia. Sauekontrollen kommer som nytt 19. feb og for geit noe senere.

Viktig å legge inn etter hvert, ved oppstart er det mulig å begynne på de første dyrene og bygge videre med kjeeing etter hvert. En får da stamtavlen litt mer komplett.

Vi gikk også gjennom referat fra møtet som Mohairlaget hadde med NSG. Det er viktig å bruke semin bukkene, slik at vi får inn nye linjer. De engelske, som bare er for medlemmer, har det kommet få resultater av.  Men det er bare å prøve igjen, slik som med alt annet. Polar Gutt er der fremdeles strå fra, og her er det bedre resultater. Oddvar som er ny, har det ikke kommet resultater fra enda.

For å inseminerer må man ha et godkjent kurs for å kunne inseminere egne dyr, det kan være lurt å gå inn på NSG sine hjemmesider for å sjekke når det dukker opp kurs om dette og annet.

Sauenæringa får tilskudd på ulla, og dette må det kunne gå an å få på Mohairen også, styret har ikke kommet helt i mål med dette. Men vi regner med at vi må ha et ull mottak med klassifiseringsgodkjennelse på plass, som Telespinn. Kan ikke regne med at NSG vet så mye om Mohair. Dette blir en oppgave å finne ut av i kommende år.

Vi har også en jobb å gjøre med å prøve å få med beitetilskudd til bukker og kje – vi vil på denne måte få litt verdi på alle dyrene.

Informasjonsflyt: Det er kjekt å se at hjemmesiden er oppdatert og er oppe og går, her har Oddvar gjort en god jobb. Det har han også når det gjelder å få med Mohairlaget på Facebook, her skjer det litt allerede. Facebook er ment som et supplement  og er veldig sosialt.

Styret har fått lagt inn priser på hjemmesiden på, noe som kan være til god hjelp ved både kjøp og salg.
Salg av livdyr      Geit, voksen / kje / bukk                            kr. 5 000,-
Avlsbukk fra                                                 ”    5 000,-
Drektig geit                                                   ”   6 500,-
Kastrat                                                           ”   3 000,-

   bilde 4 Det ble kalkulert og regnet en del på tavlen for å finne ut litt om økonomien på Mohair, og en satt igjen med et positivt resultat til slutt. Vi hadde også noen forslag om hva svinn av ull (bukull osv) kan brukes til.
Etter årsmøtet gikk vi gjennom skjemaet som Ingeborg har utarbeidet og fått godkjent av Telespinn, her fikk vi forklaring på de forskjellige postene, og hvorfor de er viktige. Noen har allerede begynt å ta de med ved levering av fiber/ull, og de vil da få en tilbakemelding fra Telespinn om ullkvalitet på de enkelte dyr. Dette blir viktig fremover og gir oss en mulighet å sjalte ut dyr som gir dårlig eller lite fiber/ull. Dette skjema kan  hentes ut fra hjemmesiden.

bilde 5Telespinn jobber mye med å få på plass et raskere oppgjør til produsentene, blant annet går de to skift for tiden. Vi tenker oss at det kan være mulig å få en kvittering på mottatt fiber , evt på mail. De opplyser også at de mangler kid mohair.

Middag og opphold er upåklagelig, og det er utrolig kjekt å treffes slik en gang i året.

—–kari