Styret

2017

Leder:
Oddrun Øfsti Brandsæter, tlf. 930 93 771 oddrunbs@online.no

Kasserer:
Erna Wensink, Tlf. 483 60 828  ernawensik@gmail.com
Sekretær: Hege Aasen-Vaksvang Bøe, tlf. 905 05 002  hege@mohairull.no

Styremedlemmer:
Idun Fellberg Valle, Tlf. idvall@online.no
Oddvar de Fine, tlf. 482 15 422  oddvar.de.fine@haugnett.no

 

Varamedlemmer:
Kari Idland Kalberg,   Tlf. 91180480 kari.kalberg@gmail.com
Raghild Nesset, tlf. 414 49 234  ragnhild.nesset@gmail.com

Valgkommite:
Elin Koller
Kari Idland Kalberg
Ingeborg Lura