Registrering

På årsmøte 2013  vart det bestemt at  Ammegeitkontrollen (Animalia) tas i bruk som det nye registreringssystemet for Mohairgeit.
Styret anbefaler flest mogleg å ta i bruk dette systemet. Dette for å kunne ha god kontroll på avstamming og linjer som finnes. Det vil gå ei stund før man får eit fullstendigt register, så i ein overgangsfase er det veldig viktig å ta vare på gamle stamtavler på dyra.

Du kan lese om og event. melde deg inn ved å gå inn på http://www.animalia.no/Husdyrproduksjon/Ammegeitkontrollen/

For meir info kan du også ta kontakt med oss i styret:
Kari Idland Kalberg, tlf. 911 80 480  kari.kalberg@gmail.com eller
Oddvar de Fine,tlf.48215422oddefi@online.no

 

 

Her finner du info om hvordan du går fram for å skaffe deg produsentnummer. Det trenger du for å få kjøpt øremerker til dyrene dine.

Her finner du regler for merking av geiter:

Her finner du regler for helseklassifisering av småfe: