Hva skjer i laget?

Norsk Mohairlag har Årsmøte siste helgen i januar, eller første helg i februar.
Faglig innlegg og gjerne gårdsbesøk hvis mulig. Framdriftsplan vedtas på Årsmøtet.

Det avholdes 3 – 4 styremøter i året. Har du noe du vil ta opp send epost til Norsk Mohairlag

 

Mohairposten kommer ut 1 gang i året med informasjon til medlemmene, bl.a. referat fra styremøter.