Årsmelding 2011

Styret har bestått av Kari Idland Kalberg, Ingeborg Lura, Nina Tomter (kasserer),
Frank Hvaal og Anga Sæthern (overtok da Kari Larmerud måtte be om fritak)
Laget har hatt betalende medlemmer, mange ikke betalende som heller ikke har meldt seg ut.
26 av medlemmene er også medlem i Norsk Sau og Geit.

Etter et fint årsmøte på Fokhol i januar 2011 sto Norsk Mohairlag uten leder. Avtroppende leder, Frank Hval sendte en melding til alle medlemmene og redegjorde for situasjon.
Styret bet tenna sammen og planla å gjøre en god jobb i felleskap, men følte seg litt fortapt.

Kari Larmerud ble valgt til sekretær, men hun fant snart ut at oppgaven ville være vanskelig pga dårlig helse og ba om å få fratre.

Jeg påtok meg derfor å gjenoppta plassen i styret, men er heller ingen ledertype og ventet vel litt på innspill fra de andre.

Intensjonen var god og planene mange og på styremøte I Lønnlia i juni ble mye diskutert og planlagt.  Se referat fra styremøte i Mohairposten.

Største oppgave var flere års planlagte reklamebannere og bilder og tekst ble sendt fram og tilbake til vi ble enige.

Medlemmene ble kontaktet for bestilling og bannere ble produsert.Resultatet ble veldig bra.

Etter tidligere nevnte møte ble det litt stille, vi ventet vel på initiativ fra hverandre, men etter hvert ble stoff til mohairposten diskutert og samlet inn. Høstens uvær tok både strøm og nett og det ble forsinkelser som strakte seg til oppunder jul,  da var korrekturleser opptatt med andre ting (vanskelig å forstå for en ”ihuga” mohair forkjemper).

Mohair post 2011 ble trykket i januar 2012. Arbeidsoppgaver og planer for 2012 er ganske klare, det må være å fullføre hva som ikke ble gjort i 2011.

Alle medlemmer oppfordres på nytt å ta kontakt, komme med innspill og oppgaver til styret.

Kjellebekk 25.01.2012
Anga Sæthern