Mohairgeita i Norge

De første mohairgeiter kom til Norge i 1992. På grunn av strenge importregler var det ikke mulig å få tillatelse til å innføre levende dyr verken fra Sverige eller Danmark. Vi kunne få dyr fra New Zealand, men da med 2 års karantene. Landbruksdepartementet ga imidlertid tillatelse til import av embryo av mohairgeiter fra Danmark. Det finnes i dag besetninger med mohairdyr over hele landet. Den første embryo- importen ga forholdsvis dårlig uttelling, det ble født 40 killinger. I tillegg ble det importert levende dyr fra New Zealand til to besetninger i Nordland fylke, disse fikk 2-års karantene. Nye embryo-prosjekt ble gjennomført i 1993 og 2000, men heller ikke dette ga godt resultat. .

For å få en raskere vekst på mohairgeitebestanden i Norge ble det en tid krysset mohairgeit med melkegeiter, mange av disse gir fin fiber, men vil aldri bli 100% rene mohairgeiter og vil alltid ha en del stive hår (kemp) i fiberen.

I 1997 startet myndighetene et overvåkingsprogram for scrapie på småfe. De fleste mohairbesetningene i Norge er med i dette programmet og er nå i overvåkingklasse 4. Klasse 5 er høyeste, dvs. overvåket i 10 år. Det er ikke oppdaget alvorlige, smittsomme sjukdommer på mohairgeit i Norge. Noen besetninger i Danmark har samme overvåkingsstatus som Norge og det er mulig å importere dyr i fra disse (da etter nødvendig godkjenning av Mattilsynet). Det er importert dyr derfra både i 2002 og 2003 og 2004. Dyr importert fra Sverige i 2003, som ikke har tilsvarende overvåkingsprogram, har 2-års isolasjon og er da i klasse 1 i 2005. og kan ikke selges til / blandes med besetninger i høyere klasse.

I Norsk Mohairlags stambokregister finnes i dag ca 500 dyr.